Isıtma Sistemleri

Radyatör

Radyatör, merkezi ısıtma sistemlerinde hacim ısıtıcısı olarak en çok kullanılan cihazlardır. Bu cihazlarda gerçekte toplam ısı geçişinin yaklaşık %70 ile %80 kadarı taşınımla (konveksiyonla), %30 ile %20 kadarı ışınımla (radyasyonla) olmasına rağmen, geçmişten gelen hatalı olarak verilen radyatör adı günümüzde de kullanılmaktadır. Radyatörleri döküm, çelik, alüminyum ve panel olmak üzere dört grupta incelemek mümkündür.

Döküm radyatörler dilimler halinde imal edilip, istenilen kapasiteye göre gruplanarak kullanılır. Pratik açıdan 30 dilime kadar gruplama yapılması önerilir. Zorunlu hallerde daha fazla dilimli gruplarda, gruba giriş ve çıkış farklı taraflarda olması gerekir. Dökme demirin korozyona dayanaklı olması nedeniyle bunlar uzun ömürlüdürler. Genel olarak döküm radyatörler sıcak su sistemlerinde 4 bar basınca, buharlı sistemlerde ise 2 bar basınca kadar kullanılabilir. Daha yüksek basınçlar için özel imalat gereklidir. Değişik hacimlerde kullanılmak üzere farklı konstrüksiyonları vardır. Her bir döküm radyatör dilimi 60 mm kalınlığında olup birbirlerine alttan ve üstten R 32 mm çelik nipeller ile bağlanır. TS 369 ve DIN 4703 de ısıl kapasiteleri belirlenmiştir.

Bu tip radyatörler en az 1,25 mm kalınlıkta pastan arındırılmış genel yapı çeliği Fe-37 özelliğine sahip saçtan yapılırlar. Preste şekilde verilen ve yüzeylerinde katmer, çatlak, tufal ve ezikler bulunmayan iki yan yüzey levhası, bir dilimi oluşturacak şekilde punta veya benzer kaynak işlemi ile birleştirilirler. Elde edilen dilimler, birbirlerine vidalı çelik nipeller veya alın yüzeylerinden kaynatılarak gruplandırılabilir. Sıcak su sitemlerinde kullanılan, çelik radyatörlerde maksimum işletme basıncı 4 bar değerindedir. Çelik radyatörler, döküm radyatörlere göre daha hafif ve ucuzdurlar. Kaçakları kaynakla tamir edilebilir. En önemli sakıncalı, korozyona dayanıklı değildir. Bu nedenle çelik radyatör kullanılan sistemlerin kapalı genleşme kaplı olması önerilir.

Bu tip radyatörler esas olarak düz veya dalgalı levhalardan oluşur. Bunlar da en az 1,25 mm kalınlıkta pastan arındırılmış, genel yapı çeliği Fe-37 özelliğine sahip saçtan preste biçim verilen yapılırlar. Ön ve arka yüz plakaları radyatörü meydana getirecek biçimde punta veya benzer kaynak işlemi ile birleştirilir. Genelde ön yüzleri düz olup, arka yüzleri düz veya düzlemsel kanatlı olabilir. Ön yüzeylerde ısı geçişi esas olarak ışınımla olurken, arka yüzeylerde ısı geçişi taşınımla olur. Kanatlar yüzeye temas direnci oluşturmayacak, tam temas olacak şekilde tespit edilmelidirler.

Alüminyum radyatörler döküm ve ekstrüze olmak üzere 2 şekilde imal edilebilir. Döküm olanlar BSEN 1676 standardında verilen Al Si9Cu alaşımından ve et kalınlığı en az 1,5 mm olacak şekilde; ekstrüze olanlar ise AlMgSi alaşımına karşılık gelen, EN AW-606 dövme alüminyum alaşımından ve et kalınlığı en az 1,1 mm olacak şekilde imal edilmelidir. Dilimlerin birbirine bağlanmasında üzerlerine sağ ve sol olmak üzere R11/4″ whitworth boru vidası çekilmiş nipeller kullanılır. Dilimler gruplandırılırken bakır esaslı malzeme ile alüminyum yüzeyler doğrudan temas etmemelidir

Termosifon

Termosifon; 5 ile 120 litre arasında kapasitelere sahip olan , deposuna aldığı suyu elektrik enerjisi ile ısıtan ve ısıttığı suyun sıcak kalmasını sağlayan bir cihazdır. Termosifonlar suyu ısıtma işlemini içerisinde bulunan rezistans ile yapar. İstenilen sıcaklığa ayarlanan termosifon istenilen sıcaklık değerinin altına düşüldüğünde otomatik olarak devreye girerek suyu istenilen sıcaklığa kadar ısıtır. Doğal gaz yada katı yakıtlı ısıtıcı kullanılmayan yerlerde banyo ve mutfak gibi sıcak su ihtiyacının olduğu mahaller için kullanılır. İçerisinde sürekli olarak sıcak su bulunması ani ve sürekli sıcak su ihtiyacını gidermektedir. Termosifon kullanmanın en büyük avantajı sürekli olarak belli bir hacimde sıcak su bulundurmasıdır. Bu sıcak su istediğiniz sıcaklıkta ayarlanabilmektedir.

Tezgah altı Termosifon

Duvar üstKombi

Kombi hem ısınma sisteminin hem de kullanma sıcak su ihtiyacını karşılamak için üretilmiş cihazlara denir. Bunlara birleşik (kombine) kazanlar da denir. Kombi kullanıcıya birçok kolaylık sağlarken bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

Kombiler gelişen teknoloji ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda değişik özellik ve donanıma sahip olarak üretilmektedir. Piyasada birçok sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan en çok bilineni bacalı, hermetik ve yoğuşmalı kombidir. Bunların haricinde ateşleme şekline göre (pilot alevli, elektronik ateşlemeli) ve kapasitelerine göre satılmaktadır.