Yapı malzemeleri

Çelik konstrüksiyon

Tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, özellikle deprem tehdidi taşıyan coğrafi bölgelerde tercih edilen, çoğunlukla elik konstrüksiyon fabrika binaları, çelik konstrüksiyon hangar, çelik konstrüksiyon spor tesisleri, çelik konstrüksiyon depo ve çelik konstrüksiyon atölyelerde kullanılan, geniş açıklıklara ve yüksekliğe sahip çelik yapı sistemidir. Çelik yapılar diğer taşıyıcı sistemlere göre çok üstün mekanik özelliklere, statik yeteneklere ve uygulama kolaylığına sahiptir. Çelik konstrüksiyon, hızlı, güvenli ve ekonomik olması ve belirli standartlara sahip olması nedeniyle çelik yapı sistemleri hızla yaygınlaşmaktadır.

Çatı kaplamaları

Eğimleri %15-25 arasındaki az eğimli ve daha fazla eğimli olan soğuk çatılarda kaplama esaslı örtü malzemeleri kullanılmaktadır. Bu kaplamalar türlerine göre belirli büyüklüklerde örtü malzemeleri olduğundan ek yerleri sızdırmaz nitelikte olamamaktadır. Bu nedenle biçimlenmeleri ve örtü konstrüksiyonları önemli farklılıklar gösterir. Kaplama esaslı adı verilen bu örtü malzemeleri boyut olarak büyüdükçe, daha az eğimlerde kullanılabilirken, boyutları küçüldükçe daha dik eğimlerde kullanılmaları gerekir.

Metaller dış etkiler karşı dayanıklılığı, kolay işlenebilirliği ve hafifliği gibi nedenlerle çatı kaplaması olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Özellikle kurşun, çinko, bakır gibi metaller, oksitlenme sonucu üzerlerini örten patina tabakası sayesinde kendilerini dış koşullara karşı koruyabilme gibi önemli bir niteliğe sahiptir. Çatı kaplaması olarak kullanılan malzemeler kurşun, çinko, bakır, alüminyum ve galvaniz sacdır.

Ana maddesinin kil olması ve hemen her yerde bulunması nedeniyle kiremitler çok yaygın bir coğrafyada kullanılabilmektedir. Alaturka, Marsilya, düz, dalgalı vb. birçok türü olan kiremitler değişik eğimlerde kullanılabilirler. Bazı türleri çatıya tespit edilirken, bazı türleri çatı üzerine yerleştirilebilir. Genelde kiremitlerin döşenebilmesi için çatıda merteklerin üzerine kiremit altı tahtası çakılması ve bu tahta kaplamanın üzerine de nitelikli bir bitümlü membran su geçirmez örtü serilmesi gerekir.

Bitümlü çatı kaplamaları su yalıtım membranı olarak adlandırılan, cam tülü ya da poliester keçesine m2/kg olarak, SBS kökenli termoplastiklerle modifiye edilmiş elastomerik polimer bitüm kaplanmış, alt ve üst yüzeyleri polietilen ile lamine hale getirilmiş yalıtım malzemesidir. Bu membranlar şalümo alevi ile ya da sıcak bitüm ile uygulanmaya yatkın su yalıtım malzemeleridir. Bu membranların diğer bir türü APP ve diğer termoplastikler ile modifiye edilmiş polimer bitümden poliester keçesi ya da cam tülü ile üretilmiş membran su geçirmez malzemelerdir. Şalümo alevi ile çalışma olanağı verir.

Polimer (plastik) malzemelerden üretilen çatı kaplamaları, çoğunlukla dalgalı olmak üzere dalgalı ve düz levhalardan oluşmaktadır. Polimer renksiz saydam üretilebildiği gibi, istenilen renkte saydam ya da opak olarak da üretilebilir. Isı yalıtımı yönünden yetersiz olan bu kaplamalarda alt mekân kapalı olduğu taktirde soğuk mevsimde kaplamanın alt yüzünde yoğuşma olur. Alt mekânın açık olması durumunda üstteki polimer örtü mekânı yalnızca yağışlara karşı korumaya yarmaktadır. Uygulama sırasında ve sonrasında üzerine basılmaması gerektiği için nokta yükü yayacak yürüme ve çalışma iskelesi kullanılması zorunludur.

Cam malzeme, polimer malzemeler ortaya çıkıp yaygınlaşıncaya kadar, çatılarda ışık almak amacıyla kullanılan tek malzeme olma niteliğini korumuştur. Kullanılan cam malzeme türleri temperlenmiş cam (ön gerilmeli cam), telli cam, cam kiremit, dalgalı cam ve trapezoidal camlardır. Adi düz levha camların kırılması halinde alt altta bulunanlara zarar verme riski yüksek olduğundan, bu tür camların çatılarda kullanılmaması gerekir. Cam çatı kaplamaları için ışık geçirme koşulu ile yoğuşma riski daima vardır. Bu nedenle ancak çatının belli bir kısmında kullanılması uygun olacaktır.

Yapraklar halinde ayrılabilen gri-mavimsi bir killi şistten üretilen çatı kaplaması doğal taş daha çok yerel bir malzeme olarak sayılabilir. Doğal taş, su geçirmeyen ısı yalıtımı oldukça iyi olan bir taştır. Tortul olan bu taşın levhalar şeklinde ayrılması ile çatı kaplaması olarak kullanılabilecek bir nitelik kazanır. Doğal taş çatı kaplaması kare veya kareye yakın eşkenar dörtgen şeklinde elde edildikten sonra, çatı yüzeyini oluşturan mertekler üzerine eğme dik şekilde belirli aralıklarla çakılan latalar üzerine galvaniz ya da bakır çivilerle tespit edilir. Bu malzeme için uygun çatı eğimi %30 dur. Kötü hava koşulları ve donmaya karşı dayanıklı olan doğal taşın boyutları çok değişkendir.

İzolasyon

Bitişik yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak ya da dışarıya kaçan ısı miktarının minimuma indirmek için kullanılan TS 825 ve Alman DIN 4108 normlarına göre ısı iletim katsayısı 0,060 kcal/mh oC değerinin altında olan malzemelere ısı yalıtım malzemesi, bu değerin üzerinde kalan malzemeler de yapı malzemesi olarak adlandırılmaktadırlar. Isı yalıtım malzemeleri yapıların duvar, çatı ve döşemelerini oluşturan yapı elemanlarında ve tesisat sistemlerinin yalıtımında kullanılabilirler. Bu malzemeler ile birlikte pencerelerde kullanılan nitelikli doğramalar ve yalıtım camı üniteleri de etkin ısı yalıtımında büyük önem taşımaktadır.

Vitrifiye

Malzeme olarak kil ve kaolin karışımdan meydana gelir. Karışım yapıldıktan sonra pişirilme işleminde kaolin kitle atış istikrarına sahip olmasını sağlar. Karışıma daha sonra ince öğütülmüş kuvars ve feldspat eklenir. Isın genleşmeyi etkileyen kuvars, seramik sırın iyi bir şekilde oluşmasını sağlar. Yüzeyi parlak ve gözeneksizdir bakteri ve mikrop tutmaz. Asit ve deterjanlardan etkilenmez. Aşınmaz uzun ömürlüdür. 


 Vitrifiye Çeşitleri 
Banyo Takımı 
Lavabo 
Klozet 
Pisuar 
Duş kabinleri

Plastik boru ve fitings

Kullanım sahası bina içi basınçlı soğuk-sıcak su tesisatlarıdır. Hammaddesi sıcaklığa ve basınca dayanıklı PP-R (Polipropilen Random Kopolimer)' dir. Füzyotherm kaynak tekniği ile montajı kolay olup, işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. İçme suyuna zararı yoktur. Suyun rengini, kokusunu veya tadını değiştirmez.

PVC-U pis su boruları bina içlerinde ve bina içi toprak altına gömülü olarak kullanılır. 

 Kullanım Alanları:
 Evsel atık sular(sıcak-soğuk).
 Evrensel atık su hatları için havalandırma sistemleri. 
 Bina yağmur suyu tesisatlarında kullanılır.

Radyatör ve ısıtma sistemlerinde kullanılan boruların yüksek sıcaklıklara direnç göstermesi gerekir. Ana hammadde polietilendir. Bu malzeme içinde kimyasal yada fiziksel yöntemlerle çapraz bağlar oluşturur. Bu bağlar malzemenin yüksek sıcaklığa mukavemetini sağlar, boruların esnekliği ek parça kullanımını asgariye indirir, montajda hız ve ekonomi sağlar.

U-PVC Basınçlı İçme Suyu Boruları geçme ve yapıştırma muflu olmak üzere iki tipte, 20° C de, PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN20 ve PN25 anma basınçlarına dayanacak şekilde yedi ana sınıfta, muhtelif çaplarda, güvenlik katsayılarına göre uygun et kalınlıklarında ve 6 mt. boyunda, seri olarak üretilmektedir. Değişik anma basınçları ve uzunluklar siparişe göre üretilebilmektedir. PVC-U Basınçlı Boruları organik ve inorganik asitlere karşı dayanıklı olarak üretilmişlerdir.

 Avantajları:
- Hafiftir taşıma ve montaj kolaylığı sağlar.
- Uzun ömürlüdür. - Çürümeye ve korozyona dayanıklıdır
- Basınç kaybı düşüktür. 
- Yüzeyi pürüzsüz ve parlaktır. 
- Yanıcı, parlayıcı ve infilak edici değildir.
- Yüksek darbe dayanımı vardır.
- Basınçlı ek parçalara tamamen uyumludur.
Kullanım alanları: 
- Yer altı ve üstü basınçlı su taşıma sistemlerinde (şehir ve endüstriyel alanlar temiz su sistemleri), 
- Tarımsal sulama sistemlerinde (ana taşıyıcı ve dağıtıcı boru), 
- Elektrik ve haberleşme sistemlerinde (Kablo ve ağ sistemi döşenmesi), 
- Kanalizasyon, pis su ve atık madde deşarj sistemlerinde, 
- Kimyasal ve endüstriyel tesislerde.

Atık su boruları toprak altı sistemlerde kullanılan ve 110 mm çatan başlayarak üst çaplara göre giden EN 1401 standartlarına göre BD tipi üretilen borulardır. Organik ve inorganik asitlere ve alkalilere karşı dayanıklıdır. 60 C’e kadar fiziksel özelliklerini korur, geçici olarak 90 C⁰ ‘ye kadar (çamaşır &bulaşık makineleri) olan sıcak su atıklarına karşı dayanıklıdır. Atık su boruları basınç altında kullanılmaz. Yatayda 3⁰’lik açı ile döşenmesi tavsiye edilir. 

Avantajları: 
- Hafiftir taşıma ve montaj kolaylığı sağlar. 
- Çürümeye ve korozyona dayanıklıdır. Basınç kaybı düşüktür.
- Yüzeyi pürüzsüz ve parlaktır. 
- Yüksek darbe dayanımı vardır.
- Basınçlı ek parçalara tamamen uyumludur. 
- Uzun ömürlüdür ve bakım gerektirmez.
 Kullanım alanları: 
- Yer altı ve üstü su taşıma sistemlerinde 
- Elektrik ve haberleşme sistemlerinde 
- Kanalizasyon, pis su ve atık madde deşarj sistemlerinde

İçme Suyu Boruları bakteri barındırmaz, sağlığa zararlı değildir. 

 Avantajları: 
- Yüksek esneme kabiliyetine sahiptirler. Bu sayede montajda kolaylık sağlarlar. Kopma uzaması minimum %600'dür.
- Yeraltı hareketlerinden etkilenmezler, kırılma özellikleri yoktur. 
- Darbe dayanımı ve çatlak yayılma dirençleri yüksektir.
- İç yüzey pürüzlülükleri düşük olduğu için projelendirmede çap seçimi yapılırken önemli avantajlar sağlar.
- Denizaltında döşenmeye uygundur, deniz suyu ve deniz hareketlerinden etkilenmez. 
- Birleştirme yöntemlerinden dolayı montaj firesi yoktur.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Toprak yapısında bulunan ve aşındırma etkisi yapan zararlı maddelerden etkilenmezler. Bu nedenle katodik koruma yapılmasına gerek yoktur. 
- Kimyasal maddelere karşı dirençlidir. 
- Suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, bu nedenle sağlığa uygundur.
- Bitki ve ağaç köklerinin boruların içine girmesi mümkün değildir. 
 Kullanım alanları: 
 Su Taşımacılığı
- Yeraltı ve yer üstü içme suyu şebekeleri 
- Sulama sistemleri
- Yangın suyu sistemleri
- Denizaltı geçiş hatları 
 Atık Suların Deşarjı 
- Derin deniz deşarjları 
- Atık su terfi hatları

Koruge Borular, TS EN 13476-3 standardına uygun olarak Polipropilen (PP)’den ve yüksek yoğunluklu Polietilen (HDPE)’den üretilmektedir. 

 Avantajları: 
- Koruge borular asit yağmurları, katı ve asidik maden atıkları ve yüksek konsantrasyondaki tuzlu, yakıt ve motor yağı karışmış yol sularını taşımada güvenle kullanılır. Kimyasallara mükemmel dayanımları vardır. 
- Beton borulara kıyasla 30 kata varan hafifliği vardır, uygulama sırasında vinç vb ağır maliyetli araçlara gerek duyulmaz. 
- Hafif olduğu için teleskopik istiflemeye uygundur, bu yüzden taşımada maliyet avantajı sağlanır.
- Kendinden muflu birleştirme yönteminde manşon kullanımına gerek kalmadığı gibi işçilik, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.
- İç yüzeyin pürüzsüz olması sistemdeki katı partiküllerin yapışarak boru iç cidarını daraltmasını engeller. 
- Ürün sızdırmazlık özelliği ile boru içindeki atık suların sızarak yer altı su kaynaklarımızın kirlenmesini önler. 
 Kullanım alanları: 
- Kanalizasyon 
- Yağmur suyu uzaklaştırma 
- Sanayi atık suyu uzaklaştırma 
- Toprak zemin sularını taşıma 
- Evsel atık sularını uzaklaştırma

PVC Drenaj borular, yer altı ve yer üstünde oluşan ve durgun olan zararlı suların bölgeden uzaklaştırılmasında kullanılan U-PVC malzemeden imal edilen dairesel kesitli borulardır. Toplayıcı borular yardımıyla gelen suların drenaj kanalı, dere veya nehir gibi yerlere taşınmasında kullanılır. 

Avantajları:
- Boru üzerindeki delikler cidar halkalarının iç yüzeyine açıldığı için tıkanma yapmaz.
- Fire ihtimali yoktur. 
- Kumlu topraklarda filtre malzemesine ihtiyaç duymadan kullanılır. 
- Gerektiğinde deliksiz olarak ta üretilebilir. 
 Kullanım alanları: 
- Tarım arazilerinde bulunan zararlı suların uzaklaştırılmasında 
- İnşaat alanının temel drenajında
- Çamurlu ve balçıklı arazilerin ıslahında
- Karayolları banket ıslahında 
- Tabanında su olan yapıların taban suyunun uzaklaştırılmasında 
 • DERİNKUYU BORU SİSTEMLERİ
Derinkuyu ve Sondaj boruları TS11794 ve DIN 4925 standartlarına uygun olarak U- PVC malzemeden yapılmaktadır. Özel formulasyonu ile derin kuyu boruları kuyu basınçlarını güvenle karşılar. 
Düz ve filtreli olmak üzere iki tipte üretilir.
Kullanım alanları: 
Yer altı sularından yararlanmak için açılan kuyularda kullanılan bir boru tipidir.

Vanalar

Su, Sıcak-Kızgın su, Kızgın yağ, Buhar, zararlı, yanıcı ve tehlikeli akışkanlarda kullanılır. Tüm uluslararası çevre koruma standartlarına uygun, çap ve anma basıncına bağlı tek, çok katlı körükler. Yükselen dönmeyen mil. Demir, sfero döküm, paslanmaz çelik.

Su, Sıcak su, Kızgın su, Basınçlı hava, Buhar, Kızgın yağ, LPG, Akaryakıt vb. yerlerde kullanılır. Metal – metale veya yumuşak sızdırmazlık. Demir Döküm, Sfero Döküm.

Buhar, Su, Basınçlı Hava vb. yerlerde kullanılır. Oransal tam kalkışlı, yumuşak sızdırmazlık, geniş yay aralığı, yüksek boşaltma kapasitesine sahiptir. Bronz, Demir döküm, Çelik döküm, Paslanmaz çelik.

Buhar ve diğer akışkanlarda. Yükselen dönmeyen milli, körüklü, kaynaklı kapak. Dövme çelik, paslanmaz çelik.

Su, Sıcak Su, Diğer Akışkanları. Farklı akışkanlar için farklı liner ve farklı disk malzemesi, aktüatör montajına uygun. Demir döküm.

Buhar, Kızgın su, Tüm akışkanlar (Zehirli, Yanıcı, Patlayıcı Hariç). İki veya Üç yollu, grafit ringli. Dövme Çelik , paslanmaz çelik.

KAZAN BLÖF VANALARI

Buhar. Kazan dip blöfü için özel dizayn edilmiş olup, kazan otomasyonuna uygun aktüatörlü tipleri mevcuttur. Dövme çelik.

KÜRESEL VANALAR

Proses akışkanlarında, düşük ergime sıcaklığındaki eriyik metallerde kullanılır. Yüksek ve devamlı (550°C) sıcaklıklarda, grafite uyumlu her türlü akışkanda, aşındırıcı akışkan ve kirli ortamlar içinde kullanılabilir. Dövme çelik, paslanmaz çelik. 

Petrol ve türevleri, gazlar, gıda sanayii, vb. akışkanlarda kullanılır. am geçişli, yangın emniyetli (Fire-safe), antistatik milli, dar tip, isteğe bağlı buhar ceketli, aktüatörlü. Karbon çelik, Paslanmaz çelik.

Her türlü akışkanlarda kullanılır. Özel ring konstrüksiyonlu, düşük ve yüksek sıcaklık dayanımı, aktüatör montajına uygun üst flanşlı, antistatik mil. Dövme çelik, paslanmaz çelik.

Su, Sıcak Su, Basınçlı hava, v.b. yerlerde kullanılır. PTFE sızdırmazlık elemanlı, sürgülü vana montaj boyutlarında, tam geçişli, paslanmaz çelik dolu küreli. Demir döküm. 

Yanıcı Gazlar (Doğal Gaz, LPG, v.b), vb akışkanlarda kullanılır. Özel ring konstrüksiyonu, aktüatör montajına uygun üst flanş, tam veya redüksiyon geçişli, antistatik mil özellikli. Sfero Döküm.

Buhar, kızgın su, sıcak su, su, basınçlı havalarda kullanılır. Bonetti Patentli Asbest içermeyen paslanmaz çelik metal takviyeli Grafit ringli, tek tip vana ringi, düşük sürtünme katsayısı ile kolay açma kapama.

Buhar, Kızgın Su, Sıcak Su, Su, Basınçlı Hava, v.s. Bonetti Patentli Asbest İçermeyen paslanmaz çelik metal takviyeli Grafit ringli,DN65-200 BVe D.Pistonlu vanalar Strok göstergeli, Mili rulman yataklı, Kolay açma-kapama. Demir, sfero, çelik, paslanmaz çelik döküm.

ÇEK VANALAR

Kızgın Su, Sıcak Su, Su, basınçlı Hava. İç aksam paslanmaz çelik olup, metal-metale sızdırmazlık sağlanır. Gövde Pirinç. 

Buhar, kızgın su, sıcak su, su, basınçlı hava, kızgın yağ, vb. yerlerde kullanılır. Baskı yaylı ve supaplı konstrüksiyon, isteğe bağlı (Max:200°C) soft-seal supaplı. Demir Döküm, Sfero Döküm.

Pompa kapatıldığında emme borusunda oluşan geri akışı önlemek için tasarlanmıştır. Ürün, yaylı klape sistemi sayesinde hızlı tepki gösterir ve sessiz ve darbesiz bir kapanma sağlar. Ayrıca, vananın sızdırmazlığı kauçuk malzeme ile sağlanır ve bu da %100 sızdırmazlığı garanti eder. Filtre fonksiyonu sayesinde ise dip klapesi, sisteme partikül girişini önleyerek sistemdeki önemli cihazların zarar görmesine engel olur.

Kızgın su, sıcak su, su, basınçlı hava ve diğer akışkanlarda kullanılır. Metal-elastik ve metal-metal sızdırmazlık imkânı, geniş basınç opsiyonları mevcuttur. Demir -Çelik döküm, paslanmaz çelik. 

Su, Sıcak su. Nitril kaplı Alüminyum ve fenolik reçine standart toplu veya yüzer toplu, Nitril sızdırmazlık ringli. Demir Döküm, Sfero Döküm. 

Her konumda bağlanabilir, sessiz çalışma, filtre takılarak dip klapesi olarak kullanılır. Gövdesi demir döküm. 

Buhar, kızgın su, sıcak su, su, basınçlı hava, kızgın yağ, vb. yerlerde kullanılır. Metal-metale sızdırmazlık, açık pozisyonda, aynı anda vana ve çek vana işlevi.